Kategoriler
S

Sorgucu, Müfettiş

Farklı anlamları olduğu görünse bile, birbirine benzer anlam taşıyan kelimeler Türkçede yaygın şekilde kullanılıyor. Sorgucu, Müfettiş kelimelerinin buna benzer bir anlamı olabilir;

Enkizitör