Kategoriler
T

Tabı

Farklı anlamları olduğu görünse bile, birbirine benzer anlam taşıyan kelimeler Türkçede yaygın şekilde kullanılıyor. Tabı kelimelerinin buna benzer bir anlamı olabilir;

Bası