Kategoriler
T

Tarihlerini, Şarkiyat, Oryantalizm

Tarihlerini, Şarkiyat, Oryantalizm kelimelerinin bir ya da birden fazla anlamı olabilir. Bulmacada ya da başka bir kaynakta merak edebileceğiniz bu kelimelerin aşağıdaki gibi anlamları olabilecektir;

Doğu bilimi