Kategoriler
T

Tümdizer, Tümdizim

Farklı anlamları olduğu görünse bile, birbirine benzer anlam taşıyan kelimeler Türkçede yaygın şekilde kullanılıyor. Tümdizer, Tümdizim kelimelerinin buna benzer bir anlamı olabilir;

Entertip