Kategoriler
U

Uluslararası, Beynelmilel, Uluslar arası

Farklı anlamları olduğu görünse bile, birbirine benzer anlam taşıyan kelimeler Türkçede yaygın şekilde kullanılıyor. Uluslararası, Beynelmilel, Uluslar arası kelimelerinin buna benzer bir anlamı olabilir;

Enternasyonal