Kategoriler
U

Üst deri

Farklı anlamları olduğu görünse bile, birbirine benzer anlam taşıyan kelimeler Türkçede yaygın şekilde kullanılıyor. Üst deri kelimelerinin buna benzer bir anlamı olabilir;

Epiderm