Kategoriler
U

Uyarlanmış, Uyarlama

Farklı anlamları olduğu görünse bile, birbirine benzer anlam taşıyan kelimeler Türkçede yaygın şekilde kullanılıyor. Uyarlanmış, Uyarlama kelimelerinin buna benzer bir anlamı olabilir;

Adapte