Kategoriler
Y

Yazıklanmak, Yerinmek, Eseflenmek

Yazıklanmak, Yerinmek, Eseflenmek kelimelerinin bir ya da birden fazla anlamı olabilir. Bulmacada ya da başka bir kaynakta merak edebileceğiniz bu kelimelerin aşağıdaki gibi anlamları olabilecektir;

Acınmak