Kategoriler
Z

Zımnen

Türkçemizde ve diğer dillerde, bir kelimenin birden fazla anlamı ya da eş anlamı olabilir. Zımnen bulmaca anlamı ya da sözlük anlamı aşağıdaki olabilir;

Dolayısiyle